Fundusze dla klimatu

Fundusze dla klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem projektu jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci doradców w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, a także wspieranie tych osób w działaniach doradczych. Odbiorcami usług doradczych będą lokalne organizacje pozarządowe, a także partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

To projekt dla osób, które:

  • mają w sobie pasję, wrażliwość i wiedzę z zakresu dbania o klimat i środowisko,
  • wiedzą jak przygotować i realizować projekty społeczne i/lub inwestycyjne,
  • są przekonane, że współpraca władz samorządowych i lokalnych organizacji jest ważna,
  • posiadają kompetencje do tego, aby wspierać i doradzać lokalnej społeczności,
  • są aktywne lokalnie, w szczególności działają i/lub pracują w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność doradczą i szkoleniową na rzecz trzeciego sektora, np. centra wsparcia NGOs, ośrodki Działaj Lokalnie, lokalne grupy działania.
    Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie co najmniej 36 osób z całej Polski, po wcześniejszym pozytywnym przejściu procesu rekrutacji.

Więcej informacji znajda Państwo na stronie: https://ofop.eu/funduszedlaklimatu/

 

Accessibility Toolbar