Uwaga! Rusza nabór wniosków w konkursie dla straży pożarnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski wraz załącznikami należy składać w systemie wniosków w terminie od 11.07.2022 r.                          do 15.07.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 1 241 250, w tym:

NFOŚiGW  –  941 250 zł

WFOŚiGW – 300 000 zł

Beneficjentami konkursu są podmioty ujęte na liście zaakceptowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Klimatu i Środowiska w ramach podpisanego porozumienia z 23.02.2021 r.

Załączniki do wniosków są do pobrania ze strony internetowej: www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce: środki krajowe/portal Beneficjenta/wzory dokumentów oraz w Generatorze Wniosków. Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu z ramienia WFOŚiGW w Olsztynie Pani Agnieszki Wojciukiewicz nr tel. 89 522 02 76

Uwaga! Prosimy o każdorazowe pobieranie załączników ze strony WF lub z systemu wniosków, ponieważ dokumenty mogą ulec zmianie.

Accessibility Toolbar