Młodzież poznaje parki krajobrazowe Polski

NA TERENIE PUSZCZY ROMINCKIEJ ODBYŁ SIĘ FINAŁ WOJEWÓDZKI XXI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI” PRZEBIEGAJĄCY POD HASŁEM „O WODZIE W PRZYRODZIE”.

Celem finału wojewódzkiego było wyłonienie drużyny, która zostanie zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego jako reprezentant naszego województwa.

Impreza miała charakter dwudniowy. W przededniu rozgrywek terenowych uczestnicy wzięli udział w wycieczce edukacyjno-krajoznawczej po Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej oraz strefie uzdrowiskowej w Gołdapi.

Do konkursu przystąpiło 6 trzyosobowych drużyn reprezentujących poszczególne parki krajobrazowe Warmii i Mazur. Było to 18 najlepszych uczniów wybranych spośród prawie 300, którzy przystąpili do tegorocznej edycji.

Po raz pierwszy w historii konkursu finał wojewódzki został przeprowadzony w formie gry terenowej. Uczestnicy pokonywali wyznaczoną przez las trasę, na której rozwiązywali zadania indywidualne i zespołowe znajdujące się w punktach kontrolnych. Gra terenowa skupiona wokół tematu przewodniego konkursu prowadziła przez cenne przyrodniczo miejsca w Puszczy Rominckiej.

Na jej trasie uczestnicy mogli zobaczyć m.in. łęgi, olsy, naturalnie zachowane doliny rzeczne oraz torfowisko źródliskowe. Zadania, z którymi przyszło się zmierzyć uczestnikom obejmowały zagadnienia związane z wodą, znajomością parków krajobrazowych województwa, a także znajomością chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Samorząd województwa reprezentowała Małgorzata Domurad zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Wojciech Cybulski (warmińsko-mazurski wicekurator oświaty),  Marzanna Marianna Wardziejewska (starosta gołdapski), Ryszard Zieliński (wójt gminy Dubeninki), Daniel Chochulski (nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap), mjr SG Krzysztof Abramowicz (zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach), a także przedstawiciele wszystkich parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Organizatorem konkursu był Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem m.in. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Inicjatywa odbyła się dzięki dofinansowaniu ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, WFOŚiGW w Olsztynie oraz Starostwa Powiatowego w Gołdapi, a także dzięki wsparciu organizacyjnemu ze strony Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach, Nadleśnictwa Gołdap oraz Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

WYNIKI KONKURSU:
I miejsce i awans do finału ogólnopolskiego:  drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu (PK Wzgórz Dylewskich) w składzie: Iga Marszelewska, Aleksandra Rybicka, Adam Uliński pod opieką p. Sylwii Waldan.
II miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach (Welski PK) w składzie: Izabela Kliniewska, Daria Rzymowska, Konrad Karczewski pod opieką p. Mirosława Szczepańskiego.
III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nawiadach (Mazurski PK) w składzie: Zuzanna Kozak, Kacper Sawicki, Wiktoria Żyrkowska pod opieką p. Stanisława Domurada.
IV miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach (PK Puszczy Rominckiej) w składzie: Zuzanna Kempisty, Szymon Lisiewski, Konstanty Mazur pod opieką p. Anny Krygier.
V miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym (PK Wysoczyzny Elbląskiej) w składzie: Marceli Ptaszek, Aleksander Kucharski, Michał Kucewicz pod opieką p. Alicji Konopko.
VI miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej w Borecznie (PK Pojezierza Iławskiego) w składzie: Julia Kotowska, Błażej Remiszewski, Maksymilian Tankielun pod opieką p. Roberta Jędrzejaka.

Najlepsze wyniki indywidulne:
I miejsce: Adam Uliński, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu (PK Wzgórz Dylewskich)
II miejsce: Izabela Kliniewska, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach (Welski PK)
III miejsce: Kacper Sawicki, Szkoła Podstawowa w Nawiadach (Mazurski PK)

Accessibility Toolbar