Spotkanie on-line dla przedstawicieli wspólnot i spółdzielni

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Zespół Doradztwa Energetyczne informuje że w poniedziałek 27 września 2021r., od godziny 9.00 do godziny  11.00  w formie hybrydowej: on-line oraz stacjonarnej na sali konferencyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, przy ul. św. Barbary 9 odbędzie się bezpłatne spotkanie dotyczące możliwości wsparcia finansowego wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ze środków pochodzących z zasobów WFOŚiGW w Olsztynie. Wsparcie finansowe dotyczy przedsięwzięć  z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska: m.in. odnawialne źródła energii, termomodernizacja, oczyszczanie ścieków komunalnych

Accessibility Toolbar