1 czerwca 2021 roku rusza program usuwania azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 1 czerwca 2021 roku uruchamia nabór wniosków w programie dotacyjnym „Ochrona powierzchni ziemi- Usuwanie azbestu”. Celem konkursu jest unieszkodliwienie odpadów i wyrobów zawierających azbest występujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Alokacja środków wynosi 424.663,34 zł, w tym środki z WFOŚiGW w Olsztynie – 169.865,34 zł i środki udostępnione przez NFOŚiGW – 254.798,00 zł. Program skierowany jest do gmin, związków międzygminnych i powiatów, działających na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie programu.

Regulamin programu

Załącznik do wniosku – Wykaz nieruchomości objętych wnioskiem

 

Accessibility Toolbar