KONKURS FOTOGRAFICZNY „WIOSNA NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU”

Z okazji pierwszego Dnia Wiosny Artur Chojecki wojewoda warmińsko-mazurski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie fotograficznym „Wiosna na Warmii, Mazurach i Powiślu”.
Prace fotograficzne można przesyłać na adres e-mail: konkursfotograficzny.uw.olsztyn@gmail.com do dnia 16 maja 2021 r.
Spośród zgłoszonych fotografii zostaną wyłonione najciekawsze prace, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno budzącej się do życia przyrody naszego regionu. Przewidujemy jedno pierwsze miejsce, dwa drugie, trzy trzecie oraz wyróżnienia!
Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych:
I miejsce – APARAT FOTOGRAFICZNY LUSTRZANKA
II miejsce – SMARTWATCH
III miejsce – GRY PLANSZOWE I KSIĄŻKI

Accessibility Toolbar