Wmurowano kamień węgielny pod budowę oczyszczalni ścieków w Łukcie

W piątek 8 listopada wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej oczyszczalni ścieków w Łukcie. Koszt jej budowy oszacowano na ponad 17, 5 mln zł. Prawie połowę tej kwoty będzie stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Przypomnijmy. W czwartek 25 lipca 2019 roku w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie podpisano umowę dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków w Łukcie. Pozostały koszt inwestycji – ponad 8,7 mln zł – zostanie pokryty ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazury na lata 2014-2020.

– Powstanie nowa instalacja mechaniczno-biologiczna, która nie tylko będzie posiadała nowoczesną technologię, ale także będzie mogła oczyścić o 500 metrów sześciennych więcej nieczystości niż obecna oczyszczalnia – mówił wówczas Dariusz Struk – Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o. –  Pozwoli to między innymi na rozwój lokalnych firm.

Licząca niemal 5,5 tys. mieszkańców gmina Łukta to miejsce rozwoju wielu przedsiębiorstw. Skanalizowana w niemal 93 proc. Instalacja gmina aktualnie nie jest w stanie oczyścić rosnącej ilości ścieków. Według założeń  przyszłym roku się to zmieni, a wszystko dzięki właśnie nowej inwestycji. Według założeń instalacja będzie w stanie oczyścić 750 m3 na dobę.

Obecna oczyszczalnia została oddana do użytku prawie 18 lat temu i już kilka lat później nie była w stanie przyjąć odpowiedniej ilości nieczystości. Do tego zdarzały się dosyć często awarie, które mogły mieć katastrofalny wpływ na obszar tak cenny przyrodniczo, jakim są okolice Łukty.

Accessibility Toolbar