W Olsztynie odbyła się konferencja „Środki publiczne jako mechanizm gospodarki niskoemisyjnej”

W poniedziałek 7 października w Olsztynie odbyła się konferencja „Środki publiczne jako mechanizm gospodarki niskoemisyjnej. Finansowanie i dobre praktyki”. Jej organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i istniejący przy nim Zespół Doradców Energetycznych.

W spotkaniu wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele spółek komunalnych, reprezentanci firm i instytucji z sektora ciepłownictwa i energetyki, a także przedstawiciele sektora rolnego i organizacji  rolniczych. Konferencję otworzył Jarosław Bogusz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie.

– Serdecznie państwa witam i zarazem dziękuję za tak liczne przybycie na nasze spotkanie – mówił prezes Jarosław Bogusz. – Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w konferencji i przede wszystkim do ożywionej dyskusji na tematy, które będą poruszane podczas dzisiejszego spotkania.

Podczas konferencji poruszano zagadnienia m.in. dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa, a także budowy odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo  zaprezentowano ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Olsztynie, która  skierowana  jest do wszystkich podmiotów podejmujących działania związane z ochroną środowiska, w tym z ochroną atmosfery i gospodarką niskoemisyjną, czyli zagadnień dotyczących programów Energia+, Ciepłownictwo Powiatowe, Mój Prąd, Agroenergia, Czyste Powietrze, czy też Ulga Termomodernizacyjna. Poruszano także tematy dotyczące wspierania działań na rzecz ochrony środowiska realizowanych przez WFOŚiGW w Olsztynie. Podczas poniedziałkowego spotkania przedstawiono dobre praktyki realizowane w zakresie udziału środków publicznych jako mechanizmu gospodarki niskoemisyjne, a dotyczące realizacji budowy kotłowni biomasowej – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nidzicy i przykładu realizacji wysokosprawnej kogeneracji – Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w  Ostródzie.

Konferencja finansowana była z projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. POIiŚ.

WFOŚiGW w Olsztynie – Sprawdzony partner w ochronie środowiska

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie- rola i zadania stacji chemiczno-rolniczych

Programy NFOŚiGW – Agroenergia, Czyste powietrze, Ulga termomodernizacyjna

Środki publiczne jako mechanizm gospodarki niskoemisyjnej

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nidzicy

Projekt Doradztwa Energetycznego w województwie warmińsko-mazurskim

Accessibility Toolbar