Daily Archives

16 stycznia 2019
  • Dwudniowe szkolenie dla energetyków gminnych

    W dniach 17 – 18 stycznia doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprowadzą drugi blok szkoleniowy dla kandydatów na energetyków gminnych. W trakcie pierwszego dnia szkolenia przedstawione zostaną tematy związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych i usługowych, systemami ogrzewania i przygotowania ciepła na cele c.o., c.w.u. i chłodzenia oraz  zasadami doboru mocy zamówionej […]

  • Ostatnie szkolenie dla pracowników socjalnych

    Szkolenia zrealizowano w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3, Działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ich głównym organizatorem byli: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warmińsko-Mazurski […]