Ostatnie szkolenie dla pracowników socjalnych

Szkolenia zrealizowano w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3, Działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ich głównym organizatorem byli: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Zespół Doradców Energetycznych istniejący przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

– Głównym założeniem tych szkoleń było włączenie pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu, czy też mieszkaniu – tłumaczy Ewa Doskocz-  doradca energetyczny z WFOŚiGW w Olsztynie. – Podczas spotkań mieli oni także możliwość uzyskania informacji na temat pozyskiwania środków na wymianę kotłów, a także środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania gospodarstw domowych. Nasze spotkania miały charakter wymierny, ponieważ już po pierwszym pilotażowym spotkaniu, które odbyło się w listopadzie 2017 roku, mieliśmy wiele telefonów od podopiecznych ośrodków pomocy społecznych w sprawie miedzy innymi możliwości dofinansowania wymiany źródeł ciepła – dodaje.

Cykl szkoleń obejmował 12 spotkań, w których udział wzięło prawie 200 osób. Podczas prelekcji  doradcy energetyczni przedstawiali informacje na temat szkodliwości niskiej emisji oraz możliwości jej redukcji. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak racjonalnie korzystać z energii cieplnej i elektrycznej w celu uzyskania oszczędności.  Zapoznali się również z podstawowymi zasadami prawidłowego użytkowania mieszkań i domów, w tym utrzymaniem w pomieszczeniach odpowiedniego mikroklimatu w celu uniknięcia powstawania grzybów i pleśni. Zaprezentowali ponadto dobre praktyki pozwalające na obniżenie rachunków za media. Prelegenci omówili  również sposoby prawidłowego ocieplania budynków oraz zalety zastosowania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, ograniczające emisję szkodliwych substancji do środowiska. Spotkanie zakończyła prezentacja o możliwościach uzyskania dofinansowania przez osoby fizyczne w programie ogólnopolskim „Czyste Powietrze”.

Accessibility Toolbar