Daily Archives

17 grudnia 2018
 • Nowa jakość w remizie OSP Górne

  W sobotę 15 grudnia przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnym nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL GBA 3/16. Auto zakupiono m.in. dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
  Po wielu latach starań do gminy Gołdap trafił pierwszy w powiecie gołdapskim fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Dzięki zaangażowaniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, […]

 • Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wilczęta

  Prawie trzy lata trwała budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góry w Gminie Wilczęta. Koszt inwestycji wyceniono na ponad milion złotych.
  W gminie Wilczęta na 20 miejscowości 10 jest skanalizowanych. Powoli ten stan rzeczy ulega zmianie. Kilka dni temu oddano bowiem do użytku lokalną oczyszczalnię w miejscowości Górne.
  – Wcześnie w tej miejscowości […]

 • Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Miłkach i Rydzewie

  Na ponad 203 tysiące złotych wyceniono realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej w Miłkach i Rydzewie”. Zadanie, które przed kilkoma dniami zakończono, zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
  Zadanie obejmowało budowę odcinka 136 mb sieci w miejscowości Rydzewo i 399 mb w miejscowości Miłki. Na ten cel Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych Sp. […]

 • Pierwsze szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych

  W Olsztynie odbyło się dwudniowe szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
  Główne założenia szkoleń energetyków gminnych to zaktywizowanie samorządów do racjonalnej gospodarki energią w ramach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz do współpracy i wymiany informacji, […]