Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wilczęta

Prawie trzy lata trwała budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góry w Gminie Wilczęta. Koszt inwestycji wyceniono na ponad milion złotych.

W gminie Wilczęta na 20 miejscowości 10 jest skanalizowanych. Powoli ten stan rzeczy ulega zmianie. Kilka dni temu oddano bowiem do użytku lokalną oczyszczalnię w miejscowości Górne.

– Wcześnie w tej miejscowości istniała instalacja, którą ciężko było nazwać oczyszczalnią – tłumaczy Bogusław Szczerba, wójt Gminy Wilczęta. – Teraz wszystko się zmieniło. Wybudowano bowiem nową instalację i sieć kanalizacyjną o długości 1114 mb. Według naszych założeń z ulepszonego oczyszczania ścieków skorzystają gospodarstwa domowe, które zamieszkują 153 osoby.

Całość zadania oszacowano na ponad 1,05 mln zł, z czego 945 tys. zł to pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostała kwota – prawie 106  tys. zł pochodzi ze środków gminy.

Accessibility Toolbar