Pierwsze szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych

W Olsztynie odbyło się dwudniowe szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Główne założenia szkoleń energetyków gminnych to zaktywizowanie samorządów do racjonalnej gospodarki energią w ramach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz do współpracy i wymiany informacji, dobrych praktyk na temat rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, wspomaganie władz gminy w odpowiedzialnym kształtowaniu lokalnej polityki energetycznej, pomoc władzom gminy w podnoszeniu świadomości społeczności lokalnej z zakresu EE i OZE, a także przygotowanie pracowników administracji samorządowej do pełnienia funkcji energetyków w gminach. Podobne spotkania odbywają się w całej Polsce i ich współorganizatorem są zespoły doradców energetycznych przy WFOŚiGW. Podczas szkoleń, które realizowane są w trzech blokach tematycznych. Uczestnicy mają okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przepisów prawa, planów i programów wdrażanych na terenie gminy- Program Gospodarki Niskoemisyjnej, Program Ochrony Powietrza, zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Ponadto podczas szkoleń poruszane są zagadnienia techniczne dotyczące podstawy wiedzy technicznej z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i transportu, a także zasad wdrażania inwestycji w wybranych obszarach efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. W pierwszy szkoleniu wzięło udział 18 przedstawicieli samorządów, m.in. z Grodziczna, Bartoszyc, Kurzętnika, Morąga, Rucianego- Nidy, Rozóg, Kętrzyna i Szczytna.

Accessibility Toolbar