Przyznano certyfikaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”

Trzydzieści placówek z Warmii i Mazur otrzymało certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”, które przyznał Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty. We wtorek 4 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wręczono nagrody i wyróżnienia. W podsumowaniu 13. edycji konkursu wziął udział m.in. Wojciech Cybulski – Warmińsko- Mazurski Wicekurator Oświaty.

Głównym założeniem konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku” jest integracja społeczności szkolnej wokół działań na rzecz środowiska przyrodniczego, a także podejmowanie licznych inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Zadania, które realizują placówki są motywacją do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność pracy w zakresie ekologii, poszanowania zasobów środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Od 2004 roku przyznano 279 certyfikatów. Do tegorocznej edycji przystąpiły 32 placówki z Warmii i Mazur. Kapituła konkursu postanowiła przyznać 30 certyfikatów. Wyróżnione placówki oświatowe podejmowały wiele ciekawych działań, które miały szeroki zasięg oddziaływania, angażowały całe społeczności szkolne i lokalne, a realizowały projekty, które przyczyniły się do zmiany zachowań uczniów i osób dorosłych na bardziej przyjazne środowisku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie był sponsorem nagród w konkursie.

Na wniosek Kapituły Konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał certyfikaty następującym szkołom i placówkom: Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Staświnach, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu, Przedszkole Miejskie nr 32 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie,  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Radziejach, Szkoła Podstawowa w Windzie, Przedszkole nr 5 w Elblągu, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1  w Piszu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu  w Giżycku, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Jagiellończyka w Elblągu, Przedszkole nr 5 „Piąteczka” w Lidzbarku Warmińskim, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach, IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach, Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, Przedszkole nr 33 w Elblągu, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Elblągu, Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy, Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Rękusach,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku, Samorządowe Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie, Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim, Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach, Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie.

Link do zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów

Accessibility Toolbar