Szkolenie energetyczne w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Zespół doradztwa energetycznego istniejący przy WFOŚiGW w Olsztynie był organizatorem szkolenia „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. W spotkaniu wzięli udział pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej z Warmii i Mazur.

Szkolenie odbyło się w środę 15 listopada w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Podczas spotkania poruszano zagadnienia z szeroko pojętą energetyką. Swoją wiedzą z tego zakresu z uczestnikami szkolenia dzielili się doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Olsztynie. W programie szkolenia nie zabrakło m.in. zagadnień dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, a także racjonalnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej. W szkoleniu w roli prelegenta wzięła udział Justyna Przybysz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która przedstawiła zagadnienia dotyczące możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE.  Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania programu „EWA plus”, który od kilku miesięcy wdrażany jest na Warmii i Mazurach przez WFOŚiGW w Olsztynie. Priorytetowym celem programu jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. To m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, a także ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu. Przypomnijmy, że program został podzielony na trzy linie. „Energię”, z której można ubiegać się o pożyczki np. na budowę źródeł energii na potrzeby własne czy zakup pojazdów o napędzie elektrycznym. Z linii „Woda” Beneficjenci mogą uzyskać pieniądze na takie działania jak m.in. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,  a także budowę systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby własne. Trzecia linia, czyli „Atmosfera” przewiduje kredytowanie takich inwestycji jak indywidualne źródła ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (w tym kotły CO na biomasę, pompy ciepła), kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

– Było to pierwsze spotkanie, ale na pewno nie ostatnie dotyczące tej tematyki – zapowiada Janusz Pabich- doradca energetyczny w WFOŚiGW w Olsztynie. – Zespół specjalistów jest gotowy do przeprowadzenia kolejnych takich spotkań dla grup zorganizowanych. Przypomnę, że udział w takich szkoleniach jest bezpłatny, a mogą w nich brać udział m.in. osoby fizyczne, przedsiębiorcy, gminy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

  1. Prezentacja rozpoczynająca szkolenie
  2. Poprawa jakości powietrza
  3. Jakość powietrza w województwie warmińsko-mazurskim
  4. Termomodernizacja budynków mieszkalnych
  5. Ciepło systemowe
  6. OZE
  7. Aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań
  8. Dobre i złe praktyki
  9. Źródła finansowania projektów w zakresie efektywności energetycznej i OZE
  10. Oferta finansowa WFOŚiGW w Olsztynie

Accessibility Toolbar