Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie infromuje, że 28 lutego  br.  Zarząd Województwa podjął decyzję o wpisie kolejnych kandydatów na ekspertów do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 w dziedzinach:

  1. Bioróżnorodność (ochrona różnorodności przyrodniczej) – 3
  2. Efektywność energetyczna – 1
  3. Rozwój sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej – 1

Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/312/wykaz-kandydatow-na-ekspertow-oceniajacych-wnioski

 

Accessibility Toolbar