Daily Archives

2 marca 2017
 • Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie infromuje, że 28 lutego  br.  Zarząd Województwa podjął decyzję o wpisie kolejnych kandydatów na ekspertów do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 w dziedzinach:

  Bioróżnorodność (ochrona różnorodności przyrodniczej) – 3
  Efektywność energetyczna – 1
  Rozwój sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej – 1

  Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 […]