Daily Archives

25 kwietnia 2022
 • Uwaga! Nabór na wolne stanowiska pracy

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko MŁODSZEGO SPECJALISTY (2 etaty)
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA: ochrona środowiska, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna.
  PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ:

  Wykonywanie ogółu czynności związanych z oceną, wdrażaniem, monitorowaniem i rozliczaniem przedsięwzięć inwestycyjnych, zgłaszanych do dofinansowania, w tym w szczególności:

  […]