Budynek kurii zostanie zmodernizowany

Prawie 1, 27 miliona złotych będzie kosztowała termomodernizacja budynku Kurii Metrpolitalnej Archidiecezji Warmińskiej przy ul. Pieniężnego w Olsztynie. Znaczna część inwestycji zostanie pokryta ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja projektu ma zakończyć się we wrześniu przyszłego roku. W planach jest m.in. zakupi montaż paneli fotowoltaicznych o mocy prawie 20 kW, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego (576 sztuk oświetlenia LED), termomodernizacja budynku, wymiana stolarki okiennej, modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej, a także wymiana źródeł ciepła.

– Inwestycja przede wszystkim pozwoli nam na oszczędności – mówi ks. kan. dr Mariusz Falk – Ekonom Archidiecezji Warmińskiej. – Budynek przy ulicy Pieniężnego nie był od 20 lat modernizowany. Teraz oprócz docieplenia i wymiany źródła ciepła, zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Wytworzony prąd będziemy wykorzystywali na własny użytek.

Inwestycja której koszt oszacowano na prawie 1,27 mln zł zostanie dofinansowana przez NFOŚiGW w kwocie  ponad 1,07 mln zł. Jest to możliwe dzięki Programowi Priorytetowemu 3.1 Poprawa jakości powietrza. Część 2)Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budownictwie. Pozostała część pieniędzy to środki własne. Realizacja zadania pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 82,24 Mga/a, a także zużycie  energii o 1269, 21 GJ/rok.

Accessibility Toolbar