Daily Archives

9 lipca 2018
  • Gmina Świętajno porządkuje gospodarkę wodno – ściekową

    Gmina Świętajno otrzymała dofinansowanie na skanalizowanie ulic Leśnej i Dworcowej w Świętajnie. Koszt zadania wyceniono na prawie 1,1 miliona złotych, z czego ponad 700 tysięcy złotych to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Koszty reszty zadania zostaną pokryte z budżetu gminy. Umowę udzielenia pożyczki podpisano 9 lipca w siedzibie WFOŚiGW w […]