Gmina Świętajno porządkuje gospodarkę wodno – ściekową

Gmina Świętajno otrzymała dofinansowanie na skanalizowanie ulic Leśnej i Dworcowej w Świętajnie. Koszt zadania wyceniono na prawie 1,1 miliona złotych, z czego ponad 700 tysięcy złotych to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Koszty reszty zadania zostaną pokryte z budżetu gminy. Umowę udzielenia pożyczki podpisano 9 lipca w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie. Zadanie, które zostało rozpoczęte w kwietniu tego roku już zostało ukończone. Do sieci kanalizacyjnej zostało podłączonych 60 gospodarstw domowych w Świętajnie. W sumie wybudowano prawie 1,8 km sieci.

– Budowa tej sieci była koniecznością – tłumaczy wójt Świętajna Alicja Kołakowska. – Otrzymaliśmy bowiem dofinansowanie na budowę drogi i trzeba było najpierw położyć sieć kanalizacyjną, aby można było dokończyć projekt.

Accessibility Toolbar