300. Prosument

Pobudzenie świadomości ludzi tak, aby przy pomocy dostępnych technologii aktywnie włączyli się w proces budowy tzw. energetyki rozproszonej, która jest oparta na źródłach odnawialnych – to główne założenie programu „Prosument na Warmii i Mazurach”, który w naszym regionie wdraża WFOŚiGW w Olsztynie. W środę 19 października podpisano 300. umowę z tego działania.

„Prosument” to program skierowany do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a dotyczy powstawania instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Stwarza on okazję do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w stopniu wynikającym z przyjętych umów międzynarodowych. Kolejny ważny aspekt tego programu to oszczędności – rachunek z elektrowni będzie znacznie niższy, gdy w naszym gospodarstwie funkcjonuje mała instalacja fotowoltaiczna. Osoby, które zdecydują się na pozyskanie środków z Prosumenta mają możliwość skorzystania zarówno z pożyczki i dotacji. W sumie obie formy mogą stanowić nawet 100 proc. kosztów kwalifikowalnych powstania instalacji, przy czym pożyczka jest oprocentowana na poziomie 1 % w skali roku, a okres jej spłaty wynosi 5 lat. Dotychczas w dwóch naborach konkursowych na dotacje i pożyczki przeznaczono ponad 15 mln zł. Od początku trwania programu „Prosument” do końca lipca br. wpłynęło do Funduszu ponad 550 wniosków o dofinansowanie, z czego 300 przeszło pozytywną ocenę formalno – merytoryczną. „Jubileuszowy” projekt złożyli państwo Henryk i Teresa Michalewscy z miejscowości Dół w Gminie Iława. W środę 19 października beneficjenci przyjechali do Olsztyna, aby podpisać umowę w ramach „Prosumenta”. W spotkaniu wzięła udział m.in. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa. – Dziś podpisujemy nie tylko umowę, ale podsumowujemy też pracę wielu osób zaangażowanych we wdrażanie programu „Prosument” w naszym regionie – mówiła Sylwia Jaskulska. – Cieszę się, że Wojewódzki Fundusz wspiera osoby fizyczne w realizacji tak ważnych inwestycji jakimi są instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii. To kolejny sposób na to, aby chronić nasze cenne środowisko naturalne. Jak się okazuje o tym, że w jednym z gospodarstw w Gminie Iława powstanie instalacja produkująca energię ze słońca zadecydował przypadek. – Mój sąsiad postanowił wybudować taką instalację, więc pomyślałem, że ja też mogę tak zrobić – mówi z uśmiechem Henryk Michalewski. – Chcemy wraz z żoną zabezpieczyć się na przyszłość, aby nie martwić się o rachunki za prąd. Dzięki tej instalacji tak się stanie –dodaje. W sumie na dachu jednego budynku w miejscowości Dół w Gminie Iława powstanie instalacja fotowoltaiczna złożona z 22 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 7,04 kW. Koszt inwestycji oszacowano na ok. 42 tys. zł, z czego ponad 25 tys. zł stanowi pożyczka, a blisko 17 tys. zł to bezzwrotna dotacja. – Serdecznie gratuluję uzyskania dofinansowania i życzę, aby instalacja dobrze służyła nie tylko w wymiarze edukacji ekologicznej, ale przede wszystkim materialnym, czego dowodem będą oszczędności w domowym budżecie – mówił podczas podpisywania umowy dofinansowania Adam Krzyśków, prezes WFOŚiGW w Olsztynie. W sumie dzięki podpisanym w ramach „Prosumenta” umowom docelowo na Warmii i Mazurach powstanie 278 mikroinstalacji fotowoltaicznych, które będą w stanie wyprodukować rocznie 1567 kW energii elektrycznej. Dodatkowo 30 pomp ciepła oraz 5 kotłów opalanych biomasą będzie w stanie łącznie wyprodukować w ciągu roku 2225 GJ energii cieplnej. W samym tylko powiecie olsztyńskim z powodzeniem po dofinansowanie sięgnęło ponad 100 beneficjentów.

 

prosument-mapa

 

fot03_str03_300_wykres

Accessibility Toolbar