Zaktualizowana lista wniosków działania 5.2

WFOŚiGW w Olsztynie zamieszcza zaktualizowaną listę wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do kolejnego etapu oceny tj. formalno-merytorycznej w konkursie nr RPWM.05.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Szczegóły w załączniku. zaktualizowana-lista-wnioskow-po-wymogach-formalnych-konkurs-2-z-dzial_5-2

Accessibility Toolbar