Daily Archives

10 stycznia 2017
  • Zaktualizowana lista wniosków działania 5.2

    WFOŚiGW w Olsztynie zamieszcza zaktualizowaną listę wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do kolejnego etapu oceny tj. formalno-merytorycznej w konkursie nr RPWM.05.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

    Szczegóły w załączniku. […]

Accessibility Toolbar