Jubileuszowa gala z okazji 30-lecia WFOŚiGW

W piątek 30 czerwca w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udziałem minister klimatu i środowiska Anny Moskwy. Jubileusz swoim honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda.

W ciągu 30 lat Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazały łącznie ponad 80 mld zł na wsparcie blisko 700 tys. zadań inwestycyjnych oraz projektów edukacyjnych i badawczych. Od 2018 systematycznie wzrasta liczba i wartość podpisywanych przez nas umów. Rok 2022 był dla wielu funduszy rekordowy. Mazowiecki Fundusz podpisał ponad 21 tys. umów o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych. W latach 2018 – 2022 dzięki wsparciu z WFOŚiGW zbudowano w Polsce blisko 80 tys. km kanalizacji sanitarnej, ograniczono emisję CO2 o około 13 mln Mg na rok, a ograniczenie masy składowanych odpadów wynosi prawie 4 mln ton.

WFOŚiGW realizują również ogólnopolski program Czyste Powietrze. Przyjęły ponad 633 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 14,7 mld zł. Do beneficjentów trafiło już blisko 6 mld zł na wymianę kopciuchów i termomodernizację budynków jednorodzinnych. Wojewódzkie Fundusze przekazują również środki na wsparcie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dofinansowały zakup łącznie 2 391 wozów strażacki. Przekazały na ten cel łącznie 572 200 411,64 zł. W 2023 zaplanowały na ten cel rekordowe 194 mln, które pozwolą na zakup 661 pojazdów. Fundusze wspierają też usuwanie i unieszkodliwianie azbestu oraz realizują ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Realizowały również program Moja Woda.

Szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią polski model finansowania ochrony środowiska i ekologii. Jest on uważany za wyjątkowy w skali europejskiej, a nawet światowej. W systemie tym finansowanie ochrony środowiska polega na ściśle określonym wydatkowaniu środków pochodzących z opłat za korzystanie z zasobów naturalnych i kar za zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Uzyskane w ten sposób środki przekazywane są na inwestycje proekologiczne. Tak skonstruowany system funduszy ekologicznych stanowi instrument finansowy dla Ministra Klimatu i Środowiska wspierający realizację polityki ekologicznej państwa.

WFOŚiGW prowadzą samodzielna gospodarkę finansową, której charakterystyczna cechą jest odnawialność zasobów. Fundusze udzielają dotacji oraz mogą udzielać pożyczek, a wypracowując przychody z odsetek, pomnażają zarządzane przez siebie pieniądze które przekazywane są na kolejne proekologiczne inwestycje. Istotny jest również efekt dźwigni finansowej, wynikający z możliwości korzystania ze środków innych podmiotów finansowych m.in. z Unii Europejskiej oraz wkładu własnego samych Beneficjentów, co oznacza większą dostępność kapitału oraz osiąganie lepszych efektów ekologicznych. Bez takiego wielowymiarowego wsparcia przeprowadzenie szeregu ekoinwestycji w całym kraju byłoby niemożliwe.

Fot. Mirosław Cichy/ WFOŚiGW w Katowicach

 

Accessibility Toolbar