Pilotaż – Operatorzy w programie „Czyste Powietrze”

W Olsztynie odbyło się spotkanie „Operatorzy w programie „Czyste Powietrze”- pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim”. W wydarzeniu wziął udział Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym założeniem pilotażowego programu jest zwiększenie liczby wymian nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez promowanie poprawy efektywności energetycznej tych budynków oraz bezpośrednią pomoc beneficjentom w realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze” udzielaną przez operatorów.

– To jest kolejny krok w stronę potencjalnych beneficjentów programu „Czyste Powietrze”– mówił podczas spotkania Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. – Według założeń operator powinien aktywnie wyjść w teren i dotrzeć do grupy odbiorców i przekonać ich do udziału w programie.

O dofinansowanie w ramach programu pilotażowego w województwie warmińsko-mazurskim będzie mógł ubiegać się podmiot zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający jedną z poniższych form prawnych:

– stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach lub

– fundacji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach lub przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub kościoła lub innego związku wyznaniowego wpisanego do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych lub kościelnej osoby prawnej,

– prowadzi działalność przez co najmniej jeden rok na dzień złożenia wniosku o  dofinansowanie;

 – posiada wpis w dokumentach rejestrowych potwierdzający działanie w dziedzinie objętej wnioskiem.

Według założeń maksymalny budżet programu wyniesie 3 mln zł. Planowany jest wybór do 3 operatorów w ramach pilotażu. Program ma być wdrożony w trzecim kwartale 2023 roku.

Zobacz prezentację „Operatorzy w programie „Czyste Powietrze”- pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim”

Zobacz relację ze spotkania – TVP 3 Olsztyn

 

 

 

Accessibility Toolbar