Druhowie odebrali promesy na zakup nowych samochodów

W Pasłęku, 5 kwietnia odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której jednostki OSP z powiatów bartoszyckiego, braniewskiego i elbląskiego otrzymały promesy na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych.

Podczas uroczystości przekazano także samochody ratowniczo-gaśnicze. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 GCBA-Rt 5/32 MAN trafił do Komendy Miejskiej PSP w Elblągu, a jednostka OSP w Jegłowniku otrzymała ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 GCBA-Rt 5/32 SCANI. Podczas uroczystości druhom seniorom z regionu wręczono decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego zgodnie z ustawą o OSP.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Leonard Krasulski – poseł na Sejm RP, Andrzej Śliwka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan, nadbryg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, Jarosław Bogusz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a także Jacek Pawlik – zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: KWPSP w Olsztynie 

 

Accessibility Toolbar