13 lutego rusza nabór wniosków w programie „Mały Strażak”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że od dnia 13 lutego 2023 roku rusza nabór wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 25 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Beneficjentami konkursu są Ochotnicze Straże Pożarne – beneficjent końcowy. Jednostka OSP może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w systemie wniosków w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. (piątek) do godziny 15.00 Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 2 550 000 zł, w tym: NFOŚiGW – 2 500 000 zł WFOŚiGW – 50 000 zł

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe/ – zakładka „Program Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – tzw. Mały Strażak 2023”.

Accessibility Toolbar