Półfinał „Bitwy Regionów” odbył się Dobrocinie

W sobotę, 22 października 2022 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie odbył się półfinał VII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”. Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat nad wydarzeniem objął wicepremier Henryk Kowalczyk.

Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi parlamentarzyści z terenu województwa warmińsko – mazurskiego, prezesi i dyrektorzy instytucji rolniczych i samorządowych, a także samorządowcy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie reprezentował Prezes Zarządu Jarosław Bogusz. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli również skorzystać z porad na stoiskach informacyjno-promocyjnych zaproszonych instytucji, między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na stoisku Funduszu doradcy energetyczni udzielali informacji na temat możliwości pozyskania środków na finansowanie inwestycji związanych z OZE i efektywnością energetyczną.

Accessibility Toolbar