Uroczysta strażacka zbiórka w Bartoszycach

W bartoszyckiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 7 listopada odbyła się uroczysta zbiórka z okazji oficjalnego przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i łodzi ratowniczej Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Pieszkowo. Podczas uroczystości wręczono również dwunastu Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z powiatu bartoszyckiego i pięciu MDP z pow. lidzbarskiego promesy na zakup umundurowania i sprzętu na łączną kwotę 56 630,00 zł. Środki na ten cel przeznaczył Premier RP z rezerwy celowej państwa. Na uroczystości swą obecnością zaszczycili między innymi: Poseł na Sejm RP Robert Gontarz, Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, nadbryg. Tomasz Komoszyński Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Tomaszem Ostrowskim, Dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Hanna Teodorowicz, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kazimierczuk, Komendanci Powiatowi PSP z Bartoszyc i Lidzbarka Warmińskiego oraz samorządowcy na czele ze Starostą Bartoszyckim Janem Zbigniewem Nadolnym. Do bartoszyckiej Komendy Powiatowej PSP trafił fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, którego zakup był możliwy dzięki finansowaniu rządowo-samorządowemu. Pojazd kosztował 1 090 026,00 złotych, z czego 528 788 zł. to środki z budżetu państwa, Narodowy FOŚiGW przekazał na ten cel 450 tysięcy złotych, a pozostałą część środków finansowych poprzez fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie przeznaczyły samorządy powiatu bartoszyckiego. Do bartoszyckich strażaków trafiła także nowa łódź ratownicza, a strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieszkowie otrzymali z zasobów Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP średni samochód ratowniczo-gaśniczy o napędzie 4×4 z 2013 roku. Ponadto z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości Komendant Wojewódzki PSP awansował na wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim sześciu funkcjonariuszy z bartoszyckiej KP PSP, a także wyróżnił pięciu funkcjonariuszy nagrodami pieniężnymi.

Opracowanie/zdjęcia: st. kpt. Grzegorz Różański

Accessibility Toolbar