Daily Archives

26 września 2022
  • „Oszczędzamy energię” – kampania społeczna Ministerstwa Klimatu i Środowiska

    W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.

    Rosyjska inwazja militarna na Ukrainę diametralnie zmieniła sytuację energetyczną całej Europy […]