19 promes na zakup samochodów dla OSP

W środę 27 kwietnia 2022 r. w Olsztynie, Podsekretarz Stanu w MSWiA – Pana Błażej Poboży wręczył 19 promes na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom OSP z terenu woj. warmińsko-mazurskiego oraz decyzje przyznające świadczenie ratownicze druhom OSP.

W uroczystości udział wzięli również: Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Tomasz Komoszyński, Dyrektor  WFOŚiGW w Olsztynie – Hanna Teodorowicz, przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jakub Klepański, burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele władz samorządowych, a także prezesi jednostek oraz druhowie OSP.  W zbiórce uczestniczyli także komendanci miejscy i powiatowi, którzy wcześniej wzięli udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa.

Podczas uroczystej zbiórki przedstawiciele 19. gmin oraz jednostek OSP otrzymali promesy gwarantujące dofinansowanie zakupu wozów strażackich.  Planowana łączna wartość zakupu to 13 820 000 zł, z czego 8 170 000 zł to środki pochodzące z budżetu państwa. Dzięki wejściu w życie Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych możliwym było, aby kolejni druhowie OSP z województwa otrzymali decyzje w sprawie przyznania świadczeń ratowniczych.

Źródło: KWPSP w Olsztynie

Fot.  Radio Olsztyn

Accessibility Toolbar