Daily Archives

10 grudnia 2021
  • Od 1 stycznia 2022 r. wycofanie dotacji na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu”

    Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel – w ramach programu „Czyste Powietrze” – będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem:
    → złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten koszt,
    → oraz zakupu i montażu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury […]