Daily Archives

30 listopada 2021
  • Nowa jakość w OSP Rybno

    Sobota 27 listopada 2021 roku zapisała się złotymi zgłoskami w historii gminy Rybno (powiat działdowski). Tego dnia bowiem oddano do użytku nową strażnicę. Dodatkowo druhom oficjalnie przekazano ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, a także łódź hybrydową.
    Koszt budowy nowej remizy oszacowano na 1,5 mln zł. Pieniądze na ten cel pozyskano Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W uroczystym przekazaniu obiektu, […]

  • Uwaga! Wstrzymane dotacje na wapnowanie gleb

    W związku z wykorzystaniem w całości limitu pomocy de minimis w rolnictwie przyznanego Polsce na lata 2019-2021, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że zostało wstrzymane przyznawanie dotacji w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie”. Zawieranie umów dla pozytywnie ocenionych wniosków, złożonych w ramach naboru trwającego do dnia 31.12.2021 […]