Konferencja „Możliwości wsparcia EE i OZE – szanse i kierunki rozwoju regionu”

W poniedziałek 6 września 2021 r., w Iławie odbyła się konferencja pn.: „Możliwości wsparcia EE i OZE – szanse i kierunki rozwoju regionu”, której organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz działających w jego strukturze Zespół Doradców Energetycznych.

W wydarzeniu udział wzięli wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji związanych z ochroną środowiska oraz z sektorem rolnym i organizacjami rolniczymi.

Podczas spotkania poruszane były zagadnienia dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Konferencję otworzył Jarosław Bogusz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Podczas prelekcji zaprezentowany został Projekt Doradztwa Energetycznego, oferta finansowa i możliwości wsparcia ze strony NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie, instrumenty finansowe wspierające poprawę EE w MŚP i JST. Ponadto przedstawiono założenia do projektu uchwały antysmogowej dla województwa warmińsko – mazurskiego, słuchacze mieli możliwość wniesienia swoich uwag i zastrzeżeń co do powstającego dokumentu. Zaprezentowano także zastosowane w Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym w Działdowie rozwiązania, czyli tzw. dobrą praktykę.

Konferencja finansowana była w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. POIiŚ.

Prezentacje:

Instrumenty finansowe EE w MŚP

Klastry energii, spółdzielnie energetyczne, prosument v1.1

Oferta finansowa NFOŚiGW

Pożyczka ze środków WFOŚiGW

Prezentacja Doradztwo Energetyczne

Propozycja dotycząca uchwał antysmogowych

Możliwości wsparcia EE i OZE

KAPE – Krajowy Integrator Inwestycji

Accessibility Toolbar