„Czyste Powietrze” – szkolenia dla przedstawicieli gmin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zespół Doradców Energetycznych zapraszają pracowników gmin do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 19.05.2021 r. i 26.05.2021 r.,  o godzinie 10. Spotkanie poprowadzą Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Olsztynie: Ewa Doskocz, Dawid Olbryś, Rafał Sobolewski oraz Tomasz Koprowiak.

Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia dotyczące zasad programu Czyste Powietrze, ponadto omówione zostaną procedury złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność.

Szkolenie odbędzie się w formule zdalnej, w związku z powyższym, aby wziąć w nim udział, należy zaopatrzyć się (jeśli oczywiście istnieje taka możliwość) w sprzęt komputerowy posiadający kamerę internetową oraz w zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Przed przystąpieniem do szkolenia zalecane jest zapoznanie się z aktualną dokumentacją programową dostępną na stronie: https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja – Program Priorytetowy wraz z załącznikami.

Przewidywany czas szkolenia to max. 2,5 godziny.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Ewą Doskocz : 512 843 778, (89)522 02 77; ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl

Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl do dnia 17.05.2021 r. do godz. 12.00

Dodatkowych informacji udzielają doradcy energetyczni:

Tomasz Koprowiak tel. 512 843 768, (89)522 02 79; e-mail t.koprowiak@wfosigw.olsztyn.pl

Dawid Olbryś tel. 512 843 783, (89) 522 02 78; e-mail d.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl

Rafał Sobolewski tel. 512 843 770, (89) 522 02 08; e mail rafal.sobolewski@wfosigw.olsztyn.pl

Accessibility Toolbar