Daily Archives

1 czerwca 2020
  • Milion złotych na usuwanie azbestu

    W trosce o zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska naturalnego 1 czerwca 2020 r. WFOŚiGW w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach  PROGRAMU PRIORYTETOWEGO – Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu. Głównym celem programu jest likwidacja i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wytwarzanych na terenie województwa  warmińsko-mazurskiego.
    Programem objęte są przedsięwzięcia  w  zakresie  demontażu,  transportu  oraz  unieszkodliwiania  odpadów […]