Od roku w Polsce wdrażany jest program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy dziesięcioletni program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Działania te nie tylko pomagają w ograniczeniu smogu, ale dodatkowo zwiększają domowy budżet. Zamontowanie źródła ciepła efektywniejszego energetycznie i prawidłowa termomodernizacja budynku pozwala na znaczne oszczędności finansowe wynikające z ograniczenia zużycia paliwa do ogrzania domu. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Po roku funkcjonowania programu Czyste Powietrze nadszedł czas na podsumowanie działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jest to również moment refleksji na kolejne lata wdrażania programu. Program wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród społeczeństwa. Tysiące właścicieli domów jednorodzinnych z terenu województwa zgłosiło chęć uzyskania dotacji na wymianę starych pieców na nowe, spełniające najwyższe normy i ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz na towarzyszące prace termomodernizacyjne.

Zacznijmy od podsumowania, za nami:

  • prawie 7 000 kont założonych na portalu beneficjenta,
  • 2 700 przyjętych  wniosków o dofinansowanie,
  • 1600 podpisanych dwustronnie umów o dofinansowanie,
  • ponad 5 mln złotych  wypłaconych w formie dotacji i ponad 1 mln złotych w formie niskooprocentowanych pożyczek,
  • ponad 150  przeprowadzonych szkoleń mieszkańców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,

oraz niezliczona liczba konsultacji przeprowadzonych w siedzibie Funduszu oraz udzielonych informacji telefonicznych.

Ktoś zapyta czy było warto? Z pewnością każdy z pracowników potwierdzi, że było. Bo Fundusz tworzą ludzie z pasją, dla których priorytetem jest ochrona środowiska, edukacja ekologiczna oraz walka ze smogiem. Ponadto od naszych Beneficjentów otrzymujemy dużo życzliwości i serdeczności, która motywuje Nas do dalszego działania.

Co dalej?

Czeka nas ocena tysięcy wniosków o dofinasowanie złożonych i przygotowywanych do złożenia w ramach programu Czyste Powietrze, ale w usprawnionym systemie wdrażania. Po zmianach w dokumentacji konkursowej obowiązującej od 29 lipca br.  gminy na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień przyjmują wnioski o dofinansowanie i dokonują ich wstępnej weryfikacji.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są i wstępnie rozpatrywane przez następujące gminy:

LP. POWIAT GMINA
1 kętrzyński Barciany
2 bartoszycki Górowo Iławeckie – gmina wiejska
3 gołdapski Dubeninki
4 ełcki Kalinowo
5 giżycki Ryn
6 olecki Kowale Oleckie
7 lidzbarski Orneta
8 ełcki Ełk  – gmina wiejska
9 elbląski Pasłęk
10 ostródzki Ostróda – gmina wiejska

Dodatkowo Beneficjenci nie będą musieli przyjeżdżać do siedziby funduszu, aby podpisać umowę dotacji i wnieść prawne zabezpieczenie umowy. Okres kwalifikowalności wydatków wydłużył się do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Z optymizmem patrzymy na inne programy wdrażane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Rządem. Liczymy, że odpowiedzą na nie Państwo z tak dużym zainteresowaniem jak na program Czyste Powietrze. Program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”, Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie czy pożyczki udzielane w ramach systemu wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez partnerów zewnętrznych – REGION już są uruchomione.

Nasza misja dbania o środowisko poprzez oferowanie atrakcyjnych form wsparcia przedsięwzięć zgodnych z potrzebami ochrony środowiska i przyrody w skali lokalnej i regionalnej jest stale aktualna. Pełną ofertę Funduszu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://wfosigw.olsztyn.pl/; natomiast osoby zainteresowane programem Czyste Powietrze zapraszamy na portal beneficjenta dostępny pod adresem: https://portal.fundusz.olsztyn.pl/ .

Łączy nas troska o środowisko naturalne regionu!

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Zarząd oraz pracownicy

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Accessibility Toolbar