Spotkanie robocze w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie

W piątek 8 czerwca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbyło się spotkanie robocze dotyczące wniosków aplikacyjnych złożonych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  programu priorytetowego 3.1.2 Poprawa jakości powietrza Cz. 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Beneficjenci z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego zostali poinformowani o zakresie oceny merytorycznej i wymaganiach technicznych oraz zasadach kontroli i rozliczania projektów w ramach programu.

Accessibility Toolbar