W Lidzbarku Welskim odbył się finał Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Mateusz Bożejko z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 we Wrocławiu zwyciężył w 33. edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, której finał odbył się w Lidzbarku Welskim. Partnerem tego wydarzenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W dniach 8-10 czerwca w Lidzbarku Wielskim na Warmii i Mazurach odbył się 33. finał Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W rywalizacji wzięło udział kilkudziesięciu najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy zostali wyłonieni podczas eliminacji wojewódzkich. Głównym założeniem OWE jest wyłonienie najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Do tej pory startowało w niej ponad 1,7 mln osób. Zakres zagadnień związanych z  tematami poruszanymi podczas olimpiad jest wyjątkowo szeroki, m.in.: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gleby i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, ochrona powietrza, odpady, rekultywacja, podstawowe akty prawa ochrony środowiska i bieżące informacje społeczno-gospodarcze z dziedziny ekologii w Polsce i na świecie.

W 33. edycji OWE startowało 22 tys. uczniów. Najlepsi spośród nich mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę podczas finału olimpiady, który odbył się w Ośrodku „Pod Lipami” w Lidzbarku Welskim. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewody Warmińsko-Mazurski, a w organizację finału włączyli się przedstawiciele Welskiego Parku Krajobrazowego i Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwo Lidzbark. WFOŚiGW w Olsztynie dofinansował organizację tego wydarzenia.

W sobotę 9 czerwca uczniowie sprawdzili swoją wiedzę podczas testu pisemnego. Z kolei w niedzielę 10 czerwca dziesięciu najlepszych spośród nich odpowiadało ustnie przed komisją konkursową. Ostatecznie największą liczbę punktów zdobył Mateusz Bożejko z LO nr 3 we Wrocławiu. Statuetkę Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dla najlepszego przedstawiciela województwa warmińsko-mazurskiego otrzymała Kamila Skrzypa z Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim.

Accessibility Toolbar