Szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

We wtorek 5 czerwca br. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W szkoleniu, przeprowadzonym przez Doradców Energetycznych z WFOŚiGW w Olsztynie, wzięło udział 18 pracowników ośrodków pomocy społecznej z naszego województwa. Szkolenie obejmowało tematykę poprawy jakości powietrza, termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz  racjonalnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej. Głównym założeniem szkolenia jest włączenie pracowników socjalnych w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskania dodatków energetycznych oraz środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań. W spotkaniu wzięli pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu giżyckiego i iławskiego.

Accessibility Toolbar