Kolejny finał Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbędzie się w Lidzbarku

OWE organizowana jest od 33 lat i jest najpopularniejszą wśród 53 zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a jej trzydniowy finał ogólnopolski jest jednym z akcentów obchodów Światowego Dnia Środowiska w Polsce. Jej głównym założeniem jest wyłonienie najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Do tej pory startowało w niej ponad 1,7 mln osób. Zakres zagadnień związanych z  tematami poruszanymi podczas olimpiad jest wyjątkowo szeroki, m.in.: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gleby i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, ochrona powietrza, odpady, rekultywacja, podstawowe akty prawa ochrony środowiska i bieżące informacje społeczno-gospodarcze z dziedziny ekologii w Polsce i na świecie.

Patronem merytorycznym OWE jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. O poziomie wiedzy uczestników olimpiady oraz ich zaangażowaniu praktycznym w ochronę środowiska świadczy jednoznacznie fakt, że senaty 64 wyższych uczelni publicznych podjęły uchwały gwarantujące finalistom i laureatom wstęp bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki przyrodnicze, a także związane z ochroną i kształtowaniem, środowiska oraz medyczne. Wśród laureatów poprzednich edycji nie zabrakło młodych przyrodników z Warmii i Mazur: Macieja Berkowskiego z ll LO im, K. Jagiellończyka w ZSO nr 2 w Elblągu (22. edycja), Moniki Tabor z ll LO im. K. Jagiellończyka w ZSO nr 2 w Elblągu (27. edycja), Ewy Mikulskiej z II LO im. K.l. Gałczyńskiego w Olsztynie (26. edycja ), Łukasza Głowackiego z LO im. St. Żeromskiego w ZSO w lławie (22. edycja), Mikołaja Archemczyka z lV LO im. M. Skłodowskiej Curie w Olsztynie i Piotra Żarkowskiego z II LO im. K. Jagiellończyka w ZSO nr 2 w Elblągu (21. edycja).

W 33. edycji OWE startowało 22 tys. uczniów. Najlepsi, wyłonieni spośród nich sprawdzą swoją wiedzę podczas finału olimpiady, który odbędzie się w Ośrodku „Pod Lipami” w Lidzbarku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewody Warmińsko-Mazurski, a w organizację finału włączyli się przedstawiciele Welskiego Parku Krajobrazowego i Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwo Lidzbark. WFOŚiGW w Olsztynie dofinansował organizację tego wydarzenia.

Program finału centralnego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Lidzbark  Ośrodek „Pod Lipami” 8-10  czerwca 2018 r.

Piątek 8 czerwca 2018 r.

14.00 – 17:30 – rejestracja uczestników i gości; atrakcje w miejscu zakwaterowania

Sobota, 9 czerwca 2018 r.

9.00 – 10.00 – uroczyste otwarcie centralnego finału XXXII! Olimpiady Wiedzy wystąpienia gości;

10:15 – 12:15 – test pisemny finału centralnego OWE

12:30 – 15:00 – zajęcia terenowe (wycieczki po Welskim Parku Krajobrazowym oraz Górznieńsko-Lidzbarskim PK)

Niedziela, 10 czerwca 2018 r.:

8.30 – 13.00 –  finał ustny Olimpiady,  oraz  uroczystość wręczenia nagród, wystąpienia organizatorów i gości; uroczyste zamknięcie XXXIII OWE;

15.30 – 16.00 – wyjazd uczestników opiekunów i gości.

 

Accessibility Toolbar