Kolejne szkolenie zespołu doradztwa energetycznego

We wtorek 27 marca w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbędzie się kolejne z cyklu szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z Warmii i Mazur. W role prelegentów wcielą się specjaliści z zespołu doradztwa energetycznego istniejącego  przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Pierwsze pilotażowe spotkanie z cyklu odbyło się 15 listopada 2017 roku. Podczas wtorkowego  spotkania poruszone zostaną  zagadnienia z szeroko pojętą energetyką. W programie szkolenia nie zabraknie m.in. zagadnień dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, a także racjonalnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane zasady udzielenia dofinansowania w programie „EWA plus”, który od kilku miesięcy wdrażany jest na Warmii i Mazurach przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Accessibility Toolbar