Szkolenie energetyczne dla pracowników socjalnych

Ponad 20 pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatów: braniewskiego i bartoszyckiego wzięło udział w szkoleniu, które poprowadził zespół doradztwa energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Było to kolejne szkolenie realizowane  w ramach programu „Czyste Powietrze” Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej”. Spotkanie odbyło się 27 marca w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

– Podczas tych spotkań staramy się w sposób jak najbardziej obrazowy przedstawić zagadnienia związane z szeroko pojętą energetyką i efektywnością energetyczną – mówi Ewa Doskocz, doradca energetyczny WFOŚiGW w Olsztynie. – Liczymy na to, że przekazana wiedza zostanie wykorzystana przez beneficjentów Ośrodków Pomocy Społecznej.

Szkolenie zostało podzielone na siedem bloków tematycznych. Podczas spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. na czym polega projekt doradztwa energetycznego, a także jak na co dzień każdy z nas korzystając z urządzeń w gospodarstwie domowym może oszczędzić w domowym budżecie, a przy okazji lepiej chronić środowisko.

– Niektóre poruszane rozwiązania są na pewno dla większości znane, ale tak zwany mikroklimat mieszkań to bardzo szerokie zagadnienie, którego poprawna realizacja pomoże nam zaoszczędzić znaczne środki, które będzie można wykorzystać na inne cele – przekonywał podczas spotkania Dawid Olbryś, doradca energetyczny WFOŚiGW w Olsztynie. – Niekiedy trzeba zrobić naprawdę niewiele, aby przyniosło to korzyści dla domowego budżetu.

W programie szkolenia nie zabrakło m.in. zagadnień dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, a także racjonalnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej. Ciekawy blok tematyczny stanowiły zagadnienia dotyczące możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE w budownictwie i to zarówno ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak też i WFOŚiGW w Olsztynie. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się od kilkunastu miesięcy program „EWA plus”, który wdrażany jest na Warmii i Mazurach przez olsztyński fundusz. Kolejne spotkanie z pracownikami socjalnymi z innych powiatów zaplanowano na 11 kwietnia. Szkolenie także odbędzie się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Zachęcamy do pobrania materiałów szkoleniowych:

Prezentacja – „Zainwestujmy razem w środowisko”

Prezentacja – „Poprawa jakości powietrza”

Prezentacja – „Termomodernizacja”

Prezentacja „Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym”

Prezentacja – „Aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów – mikroklimat mieszkań”

Prezentacja- „Racjonalne wykorzystanie ciepła i energii elektrycznej”

Prezentacja- „Jak odczytywać dane na fakturach”Prezentacja – „Możliwość dofinansowania przedsięwzięć EE i OZE dla osób fizycznych”

Fot. Grzegorz Siemieniuk

Accessibility Toolbar