Wizyta studyjna przedstawicieli samorządów z Ukrainy

Kilkudziesięcioosobowa grupa przedstawicieli samorządów z obwodu Równego na Ukrainie gościła z wizytą studyjną na Warmii i Mazurach. Przez kilka dni mieli oni okazję zobaczyć jak w naszym regionie chronione jest środowisko naturalne.

Wizyta studyjna to pokłosie działań jakie podjęto w naszym regionie w minionych latach. Co roku Warmię i Mazury odwiedza kilkudziesięcioosobowa grupa dziennikarzy z Ukrainy, którzy podczas swojego pobytu przygotowują materiały promujące nowoczesne rozwiązania, które my wykorzystujemy, aby chronić środowisko naturalne. Przygotowane reportaże emitowane i publikowane są później w mediach na Ukrainie. Tym razem postanowiono zaprosić do naszego regionu samorządowców z Obwodu Równego, aby na własne oczy mogli zobaczyć jakie działania podejmujemy, aby chronić to co mamy najcenniejsze –  środowisko.

Podczas kilkudniowego pobytu goście z Ukrainy uczestniczyli w szeregu spotkań i wizyt terenowych. Każdy dzień wypełniony był tak, aby jak najwięcej rozwiązań przyjaznych środowisku zaprezentować delegacji. We wtorek 7 listopada goście odwiedzili gminę Mrągowo. Swoją wizytę rozpoczęli od spotkania z burmistrz miasta Otolią Siemieniec.

– Serdecznie witam państwa w naszym mieście i cieszę się, że w planie waszej wizyty studyjnej nie zabrakło właśnie Mrągowa – mówiła burmistrz. – Już dziś zapraszam was do kolejnych odwiedzin w tego wyjątkowego miejsca na Warmii i Mazurach.

W Mrągowie goście mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem m.in. oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi k. Mrągowa. Szczególną uwagę delegacji skupiła funkcjonująca od kilku lat przy oczyszczalni farma fotowoltaiczna. Podobne inwestycje mieli okazję zobaczyć w innych gminach naszego regionu, m.in.: Ełku, Świętajnie, Rozogach, Wydminach i Olsztynie.

– Jesteśmy bardzo ciekawi rozwiązań jakie wdrażane są na Warmii i Mazurach w zakresie ochrony środowiska – mówił Wołodymyr Iszczak – wicestarosta rejonu dubieńskiego na Ukrainie. – Wiele z nich są dla nas zupełną nowością. Chłoniemy tę wiedzę, aby zdobyte podczas wizyty informacje przekazać naszym samorządom. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre z nich uda nam się w przyszłości wdrożyć w naszym obwodzie – dodaje.

W planie wizyty delegacji nie zabrakło zwiedzania niewielkich przydomowych oczyszczalni ścieków, jakie od kilku lat funkcjonują m.in. na terenie gminy Rozogi. Przy okazji goście zapoznali się z zasadami funkcjonowania w Polsce samorządu lokalnego, a także jak na poziomie gminy wiejskiej realizowane są zadania dostarczania wody i dostępu do kanalizacji. Było wiele pytań o praktyczne rozwiązania w zarządzaniu infrastrukturą wodną, wysokość opłat za wodę i ewentualne problemy z ich zbiorem. Szczególną uwagę zwrócono na innowacyjne rozwiązania w zakresie dostarczania i oczyszczania wody.

W jednym z ostatnich dni pobytu na Warmii i Mazurach delegacja miała okazję zapoznać się z informacjami dotyczącymi dotychczasowej współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Ukrainą, w tym m.in. z realizacją programu „Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug”.  Informacje te uczestnikom wyjazdu studyjnego przedstawiła Anna Czyżewska – dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami NFOŚiGW.

Każdy z uczestników wizyty studyjnej otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia z gospodarki wodno -ściekowej.  Głównymi organizatorami pobytu przedstawicieli samorządu ukraińskiego w Polsce była Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Accessibility Toolbar