IX Mazurski Festyn Ekologiczny „Eko-Logika”

Ponad 100 artystów na scenie, 200 uczestników loterii recyklingowej i prawie pół tysiąca zużytych „komórek” do unieszkodliwienia – to efekty IX Mazurskiego Festynu Ekologicznego „Eko-Logika”, który  przy słonecznej pogodzie odbył się 10 czerwca   na plaży miejskiej w Giżycku.

„Eko-Logika” ma na celu kształtowanie świadomości mieszkańców powiatu   giżyckiego, węgorzewskiego, piskiego, częściowo gołdapskiego oraz kętrzyńskiego wokół kwestii szeroko pojętej ekologii oraz zainicjowanej przez Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarkę Odpadami kompleksowej gospodarki odpadami w regionie północnego obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Program festynu obejmował liczne warsztaty i pokazy dotyczące ekologii oraz nowych zasad gospodarowania odpadami, a także warsztaty, gry i konkursy dla dzieci i młodzieży. Na scenie wystąpiły zespoły artystyczne z terenu MZM-GO.

„Eko-Logice” towarzyszyła zbiórka zużytych telefonów komórkowych. Akcja „Wymień zużyty telefon komórkowy na nowy” spotkała się z szerokim odzewem – podczas festynu pozyskaliśmy 490 starych telefonów. Najwięcej, bo 90 zużytych komórek, dostarczył nam Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach, wygrywając rywalizację oraz 1000 zł, ufundowane przez Miasto Giżycko. Akcji patronował Burmistrz Miasta Giżycka – Wojciech Karol Iwaszkiewicz. Nagrodę dla szkoły w imieniu uczniów odebrała Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego szkoły – Jolanta Kalisz. Zużyte telefony zostaną przekazane do utylizacji.

Festyn ma za zadanie propagowanie wiedzy o prawidłowym postępowaniu z odpadami komunalnymi – temu służyło stoisko z prezentacją nowych zasad segregacji odpadów, która ma zostać wprowadzona od stycznia 2019 r. oraz loteria recyklingowa. Do loterii przystąpiło 200 uczestników festynu. Nagroda główna – namiot turystyczny – powędrowała do Elżbiety Romejko z Gajewa. Podczas „Eko-Logiki” wręczono nagrody tegorocznej edycji konkursu „Rady na odpady”, polegającego na promocji selektywnej zbiórki odpadów oraz kreatywnym wykorzystaniu surowców wtórnych.  Tym razem – zwycięskie rowery powędrowały do: Wiktora Wojnicza      – ucznia Szkoły Podstawowej w Spytkowie; Joanny Zalewskiej (Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach) oraz Fabiana Zwierzykowskiego (Gimnazjum w Węgorzewie),          w kategorii najmłodszych zwyciężyło Przedszkole Specjalne SOSW w Giżycku.

 Odpady mogą być znakomitym materiałem do budowania – udowodnił radny Gminy Miłki – Tomasz Dorbach z Czyprek – zwycięzca konkursu „Łajba Recyklingowa”. Do zdolnego konstruktora i jego rodziny powędrowała nagroda w postaci weekendu w hotelu „St. Bruno” w Giżycku (fundatorem nagrody hotel St. Bruno)
Na plażowej scenie „Logiki” wystąpiło ponad 100 artystów. Ciepłe uczucia wywołały giżyckie przedszkolaki – uczestnicy Konkursu Piosenki Ekologicznej „EkoSong”. Zwyciężył „Koralik”, drugie miejsce zajęła  „Bajka”, trzecie – mali artyści z „Jedynki”.

Do tańca poderwała wilkaska „Mini Fantazja”, miłkowskie „Unisono” przeniosło słuchaczy      w musicalowe klimaty „Alicji w krainie czarów”, pięknym śpiewem oczarowały „Kochane Bachorki” z Budr; natomiast „Ryńskie Wrzosy” zaprezentowały występy dla dojrzalszej widowni. W szantowe klimaty przeniósł OKAW SZTORM i Załoga dr. Bryga. Duże emocje wywołał pokaz łamania desek w wykonaniu zawodników taekwondo Giżyckiego Klubu Sportowego „Spartakus”. Festyn wzbogaciły warsztaty recyklingowe – oprócz tych zagwarantowanych przez organizatora – twórczego podejścia do odpadów uczyli: przedstawiciele giżyckich instytucji: Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku, giżyckiego Hufca Pracy, giżyckiej filii Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Dużym powodzeniem cieszyły się pokazy Instytutu Hortiterapii w Mrągowie oraz recyklingowa bramka Fundacji na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach „Recal”. Nie zabrakło też edukacyjnego stoiska Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Giżycku. Po takiej dawce edukacji i zabawy uczestnicy festynu z ochotą pałaszowali grochówkę z kuchni polowej  Jednostki Wojskowej 2031 w Brożówce. Tego dnia wydano ponad 1000 porcji zupy. Podczas „Eko-Logiki” można było przymierzyć się do nowych zasad segregacji odpadów, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018. Uczestnicy nie mieli większych problemów  z prawidłowym rozdzielaniem odpadów. „Eko-Logikę” zorganizował Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami we współpracy z Miastem Giżyckiem. Impreza odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Festyn uzyskał dofinansowanie  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Accessibility Toolbar