Zaproszenie na bezpłatną konferencję

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zespół Doradców Energetycznych zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji „Dobre praktyki z wykorzystania pomp ciepła – technologie pomp ciepła”, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r., od godz. 9.30, w Hotel HP Park Olsztyn Aleja Warszawska 119. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, zarówno przedstawicieli samorządów, sektor MŚP oraz osoby fizyczne. Na rynku polskim jak i europejskim w ostatnich latach zauważalny jest rozwój rynku pomp ciepła. Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy na ich temat, przedstawienie zasad działania, zaprezentowanie możliwych rozwiązań technologicznych oraz argumentów przemawiających za ich zastosowaniem. Konferencja finansowana jest z projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. POIiŚ. W załączeniu przedstawiamy program konferencji. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: b.kowalska@wfosigw.olsztyn.pl, do dnia 20.06.2017 r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (100 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej instytucji można maksymalnie zgłosić 2 osoby.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer: 89 522 02 38.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Accessibility Toolbar