Etap wojewódzki konkursu dotyczącego parków krajobrazowych

Uczniowie z Gimnazjum w Grabowie – Wałdykach zwyciężyło w etapie wojewódzkim XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który odbył się 24 marca w Olsztynie. Teraz zwycięska drużyna będzie reprezentował nasz region podczas finału ogólnopolskiego 6 czerwca w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Etap wojewódzki odbył się już po raz szesnasty. Rywalizacja ma zasięg ogólnopolski i organizowany jest przez Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski. Zgodnie z ustanowionym regulaminem, w konkursie mogą brać udział szkoły położone w gminach będących w granicach parków krajobrazowych. Pierwszy etap konkursu rozpoczął się 4 listopada 2016 roku. Wzięło w nim udział 353 uczniów z 29 szkół z terenu 20 gmin. Do etapu wojewódzkiego w Olsztynie,  przystąpili najlepsi uczniowie wyłonieni w drodze wcześniejszych eliminacji. Do walki o zwycięstwo stanęło sześć, czteroosobowych drużyn gimnazjalistów z sześciu parków krajobrazowych z regionu. Ich zadaniem było rozpoznanie 30 gatunków chronionych roślin i zwierząt oraz rozwiązanie pisemnie testu złożonego z 25 pytań dotyczących wiedzy z zakresu biologii, geografii, ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz znajomości parków krajobrazowych.

–  Uczniowie startujący w konkursie musieli wykazać się miedzy innymi znajomością łącznie ponad 100 gatunków chronionych roślin, zwierząt, grzybów – tłumaczy Alina Rodziewicz z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie. – Dla nas, jako organizatorów konkursu, było to niezwykle wydarzenia, gdyż najlepsze wyniki uzyskała i tym samym zwyciężyła,  drużyna z Gimnazjum w Grabowie – Wałdykach reprezentująca Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich.

Drugie  miejsce zajęła drużyna z Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej  z Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Trzecie miejsce zajęło Gimnazjum w Rybnie im. Marii Skłodowskiej – Curie z Welskiego  Parku Krajobrazowego, a czwarte Gimnazjum w Ząbrowie reprezentujące Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Piąte miejsce zdobyło Społeczne Gimnazjum ze Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Z kolei szóste miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 4 im. Zbigniewa Herberta w Elblągu reprezentujące Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

– Z racji nadzoru pod parkami krajobrazowymi w naszym regionie jestem dumna z tak wysokiego poziomu wiedzy i znajomości naszego dobra naturalnego – mówiła podczas wręczani nagród Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Dziękuję profesorowi Czesławowi Hołodyńskiemu z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody UWM w Olsztynie, dyrektorom i pracownikom parków krajobrazowych za przebieg eliminacji wojewódzkich, a zwycięzcom serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.

Konkurs dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Fot. Grzegorz Siemieniuk/WFOŚiGW w Olsztynie

Accessibility Toolbar