RPO WiM: Nabór kandydatów na ekspertów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie Instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera funduszu funduszy) oraz informuje o zmianie wymogów wobec kandydatów na ekspertów w tej dziedzinie. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych dostępne są w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski.

Link do wykazu ekspertów http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/312/wykaz-kandydatow-na-ekspertow-oceniajacych-wnioski

Nabór trwa od 28 marca 2017 r. do 4 kwietnia 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do instytucji przyjmującej wnioski.

Link do strony z info o naborze kandydatów

  http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1884/nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-dziedzinie-instrumenty-finansowe

Accessibility Toolbar