W każdym powiecie powstaną dwie ekopracownie – briefing prasowy

Docelowo 42 ekologiczne pracownie powstaną w placówkach oświatowych na Warmii i Mazurach. Będzie to możliwe dzięki wsparciu z programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły”. Środki na ten cel pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program wdrażany będzie przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W poniedziałek, 20 lutego w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie odbył się briefing prasowy poświęcony naboru wniosków w tym programie.

– Placówki otrzymają dofinasowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dzięki temu wsparciu uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych – mówił podczas briefingu prasowego Tomasz Tracz, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – W pierwszym etapie konkursu liczymy przede wszystkim na kreatywność uczestników. Placówki ubiegające się o środki mają bowiem wyznaczone zadanie- stworzenie krótkiego filmu, w którym pokażą między innymi jak działali wcześniej w zakresie ekologii i jakie działania będą chcieli podejmować w przyszłości, gdy w ich szkole powstanie ekopracownia – dodaje.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez WFOŚiGW w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. O środki mogą starać się

– Pierwszy etap konkursu planujemy zakończyć 17 marca tego roku – tłumaczyła podczas konferencji Justyna Raczyńska – specjalista WFOŚiGW w Olsztynie i zarazem koordynator programu w Warmińsko-Mazurskim. – W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele Funduszu, Kuratorium Oświaty, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz przedstawiciele z instytucji zajmujących się ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.

Nabór wniosków rozpoczął się 20 lutego o godz. 13. Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie https://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe/ w zakładce Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej – EkoPracownia – etap I 

Dokumentacja programu:

Ekopracownie etap I

Karta Informacyjna Ekopracownie etap I

Klauzula informacyjna_

Accessibility Toolbar